Okudukça iman, amel ve ahlak ile bütünleşmiş bir hayatı öğreniyorum ...

Bu eser, tasavvufa dairdir. İçindekiler de tasavvufu sözde değil, özde yaşayanlardır. Bunların her biri, İslâm âleminin yetiştirdiği nadide çiçeklerdir. Koklamasını bilmek gerek.

Devamı

Et-Tarikatü'l-Muhammediyye din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir eserdir. Yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur.

Devamı

Tarikat-ı Muhammediye
€15,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Âhiret halleriyle ilgili geniş bilgiler veren el-Budûrü's-sâfire, akaidin sem‘iyyât konularındaki naklî delillerini ve Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerini derlemesi bakımından önemli bir kitaptır.

Devamı

Halidîliğin en temel eserlerinden biri ve kendisinden sonra yazılmış bütün Halidî adap kitaplarının kaynak eseri olan Nakşibendî Âdabı-Behcetü’s-Seniyye, Mevlana Halid-i Bağdadî (kuddise sırruhû) hazretlerinin halifesi Muhammed Hânî (kuddise sırruhû) hazr

Devamı

Behcetüs Seniyye - Ciltli | Muhammed B.Abdullah Hani
€12,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Biz bu çalışmamızla, kıymetini bihakkın bilemediğimiz hocamızdan dinlediğimiz, inci misali değerli sohbetlerini yazıya geçirerek istifadeye sunma yolunda bir adım attık.

Devamı

Abdülmetin Balkanlıoğlu Hocaefendinin Sohbetleri
€15,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır.

Devamı

Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım
€50,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

‘Berika’ Muhammedî yolun temel konularını hem zahirî ilmin ihtiyaç duyduğu açıklıkta ele alıyor, hem de bu gerçeklerin kalbî ve derûni köklerine vukufiyetle eğiliyor.Sadece akla değil, akılla birlikte kalbe: yüreklerin derinliklerine sesleniyor. Çünkü

Devamı

Berika - Tarikat-ı Muhammediyye Şerhi (5 Cilt Takım)
€75,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Sohbetler
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

İsmail Hakkı Bursevinin kuddise sirruh "Rûhu'l-Beyan tefsiri", en çok okunan tefsirlerden birisidir. İsmail Hakkı Bursevî tefsirinde müfessirlerin, âlimlerin ve tasavvuf ehlinin sözlerine yer vermiş, Kâzî Beyzâvî ve Ebu's-Suûd tefsirlerinden nakiller yapm

Devamı

Ruhul Beyan'dan Kıssalar ve Hisseler
€25,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Dr. Ahmet Çağıl ve Mehmet Ildırar'ın sohbetlerinden derlenen eserde tasavvufun, tarikatın ve Nakşibendîliğin ne olduğu anlatılıyor.

Devamı

Tasavvuf ve Tarikat Nedir
€3,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

S. Muhammed Mübarek Elhüseynî tarafından kaleme alınan sadra şifa, kalbe safa bu sohbetler dizisi; okudukça, anlattıkça, dinledikçe gönüllere sükûnet ve ferahlık verecek, her satırında zahiri ve batıni hayata ayrı lezzetler katacak. İslâm, iman ve ihs

Devamı

Ehl-i İrfan Sohbetleri – İmanımız Amelimiz
€7,50 €10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Akıl Sahiplerine Günahlara Dair Hatırlatma

Devamı

Akıl Sahiplerine Günahlara Dair Hatırlatma
€20,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Samininin Gül Bahçesinden Sohbetler 5 Kitap Set
€28,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Okuyucularımızın daha fazla istifade edebilmeleri için, bir kitapta olması gereken dil ve üslup da dikkate alınarak sohbetler küçük baslıklar halinde verilmistir. Ümit ederiz ki sohbet tadında bir eser olmustur.

Devamı

Tasavvuf Sohbetleri (2 Cilt)
€23,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Tarih boyunca müslümanların istikamet üzere olmalarında alimlerin rolü büyük olmuştur. Alimlerimiz, bizlere doğru yolda rehberlik eden önderlerimizdir.

Devamı

Saydul Hatır Yüreklere Hitap Eden Satırlar
€24,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

El-Gunye li-tâlibî tariki'l-hakk (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli eserimiz; -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer'î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; Kur'an'dan ve ha¬dislerden öğüt almaya; -Allah yolundaki y

Devamı

El-Gunye
€30,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Arifler insanların anlayacağı dilden konuşur. Bu sayede sözleri tesir eder, eserleri asırlarca okunur. Ömrümüze layık ibretler bu seride.

Devamı

Nesilleri Okutan Eserler Serisi (12 Kitap)
€55,00 €62,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Her konusunda ayrı bir sohbet, yakınlık ve samimiyet esintisi bırakan bu değerli eser, okuyucularına fâni hayatın aldatıcı ve keşmekeş zindanından ebedî âlemin saadetine kapı aralar nitelikte.

Devamı

Esaretten Kurtuluşa
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Mektuplar tarihi açıdan önemli birer belgedir. Birinci elden kaynak olmaları ve tarihe şahitlik etmeleri açısından çok kıymetlidir. Mesele Fatih Sultan Mehmed ile Akşemseddin hazretlerinin arasındaki irtibat bazı kesimlerce yok sayılmış, efsane gibi göste

Devamı

Gönül Erlerinden Kırk Mektup
€8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Müminlere Armağan vasiyetlerden oluşuyor. Vasiyetlerin her biri bir organımızla ilgili nasihatleri içeriyor. Vasiyetlerden önce iman ve amel konularına değinilerek bir nevi giriş yapılıyor.

Devamı

Müminlere Armağan
€4,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Akşemseddin Hazretleri zamanının eşsiziydi. Sanki bir güneş gibiydi. El emeğine saygı duyar, geçimini değirmencilik, doktorluk ve tıbbi ilaçlar üzerinden temin ederdi. O, hiçbir zaman maddenin esiri olmamış, şöhret ve ihtirasın peşinden asla koşmamıştır…

Devamı

Aydınlanma Risalesi-Er-Risaletü’n Nuriyye
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »