Okudukça iman, amel ve ahlak ile bütünleşmiş bir hayatı öğreniyorum ...

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Marifetname
€35,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Hiç kuskusuz bunlar Allah Tealâ'nın söylemis oldugu kelimelerden ve sözlerdendir.

Devamı

Harflerin İlmi I Muhyiddin-i İbn-i Arabi
€7,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu tarafından günümüz Türkçesine kazandırılan Mesnevi'nin tam metni tek cilt olarak şimdi kitapçılarda.

Devamı

Mesnevi - Mevlana I Tam Metin
€20,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Et-Tarikatü'l-Muhammediyye din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir eserdir. Yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur.

Devamı

Tarikat-ı Muhammediye
€15,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Tasavvuf Metodu Olarak Rabıta
€8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Bu kitapta her biri müslümanca bir hayatın düsturu olan konular kutlu bir gönül ehlinin kaleminden okuyucuya sunulmaktadır.

Devamı

Hayat Dengemiz
€8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Halidîliğin en temel eserlerinden biri ve kendisinden sonra yazılmış bütün Halidî adap kitaplarının kaynak eseri olan Nakşibendî Âdabı-Behcetü’s-Seniyye, Mevlana Halid-i Bağdadî (kuddise sırruhû) hazretlerinin halifesi Muhammed Hânî (kuddise sırruhû) hazr

Devamı

Behcetüs Seniyye - Ciltli | Muhammed B.Abdullah Hani
€12,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Doç. Dr. Dilaver Selvinin sade ve akıcı dille yazdığı eseri, dinî kaynaklara dayanmakla beraber kıssa, şiir ve nüktelerle okunması zevkli hale geliyor.

Devamı

Edep Bir Tac İmiş
€8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Nakşibendîlik gibi ilim ve irşad silsilesi bakımından nesebi sahih, Kur’ân-ı Kerîm’e ve sünnet-i seniyye merbut tarikatlar, hakiki tasavvuf mektepleri olarak hiç şüphesiz öne çıkıyor.

Devamı

Tasavvuf ve Nakşibendilik Semerkand 20.Yıl Özel
€4,00 €8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır.

Devamı

Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım
€50,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

‘Berika’ Muhammedî yolun temel konularını hem zahirî ilmin ihtiyaç duyduğu açıklıkta ele alıyor, hem de bu gerçeklerin kalbî ve derûni köklerine vukufiyetle eğiliyor.Sadece akla değil, akılla birlikte kalbe: yüreklerin derinliklerine sesleniyor. Çünkü

Devamı

Berika - Tarikat-ı Muhammediyye Şerhi (5 Cilt Takım)
€75,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Modern zamanlarda iç yolculuğumuzu ihmal ettik. Oysa “muhasebe”den “murakabe”ye bütün bir tezkiye süreci “kalb-i selim”e ulaşmanın tek yolu. Ebubekir Sifil hoca Hikemiyât’ta insanın derunî yolculuğu üzerine ufuk açıcı tesbitlerle karşımıza çıkıyor bu kez.

Devamı

Hikemiyât
€12,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Adem Saraç'tan Hz. Vahşi'nin hayatında tablolaşan bir hasretin hikayesi.

Devamı

Gülyüze Hasret (Hz. Vahşi)
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İsmail Hakkı Bursevinin kuddise sirruh "Rûhu'l-Beyan tefsiri", en çok okunan tefsirlerden birisidir. İsmail Hakkı Bursevî tefsirinde müfessirlerin, âlimlerin ve tasavvuf ehlinin sözlerine yer vermiş, Kâzî Beyzâvî ve Ebu's-Suûd tefsirlerinden nakiller yapm

Devamı

Ruhul Beyan'dan Kıssalar ve Hisseler
€25,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Kitapta gaflet, kibir, haset, riya gibi birçok kalbi hastalıklar anlatılmaya, tedavi yöntemleri ayet, hadis ve velilerin sözleri ışığında aktarılmaya çalışıldı. Kalp hastalıklarının nedenleri, akıbeti ve bu manevi hastalıklardan kurtuluş reçetesi sizlerin

Devamı

Kalbin Hastalıkları 4 Cilt 1 Arada
€24,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu eserde tanıttığımız; âlimlerimizin annelerinin hayatından asrımızın mü'min annelerinin alması gereken çok ders olduğuna eminiz.

Devamı

Alim Yetiştiren Anneler
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Semerkand Yayınları dinî - tasavvufî eserlerin yanında kadim geleneğimize ait değerlerin tanıtılması için de eserler üretiyor.

Devamı

Güzeli Bulmak - Hattatların Hali
€16,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Sufi Sözlük kullandığımız kelimelerin insan hayatına etkisine inanan ve bu sebeple üzeri tozlanmaya başlamış kelimeleri tekrar hayatlarımıza geri döndürmeyi amaçlayan bir müspet kelimeler arşividir.

Devamı

Sufi Sözlük Müspet Kelimeler Arşivi
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

İstişarenin anlam ve önemi nedir? İstişarede dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Allah Rasûlü'nün (s.a.v) istişare metodu nasıldı? Hepsi ve daha fazlası, S. Muhammed Mübarek Elhüseyni'nin veciz üslubuyla, Ehli İstişare'de...

Devamı

Ehl-i İstişare
€5,00 €8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Esasında helâl de haram da rızıktır. İkisi de gıdadır. Fakat biri şifadır, biri de zehirdir. Hz. Mevlananın (k.s) şu sözü bu meseleyi çok güzel ifade etmektedir. 

Devamı

Helal Kazanç
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Tefsir ilminin yanı sıra Din Psikolojisi ve Din Eğitimi gibi alanlardan da istifade edilerek kaleme alınmış inter disipliner bir çalışma olan Kur’an’da Karakter İnşası‘nda Doç. Dr. Yasin Pişgin'nın Kaleminden

Devamı

Kur’an’da Karakter İnşası
€12,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Müminin yolu da, yönü de Allah’ın yolu ve yönüdür. Ama iki asırdır Müslümanlar olarak yolumuzu ve yönümüzü kaybettik....

Devamı

Anadolu İrfanı | Savaş Ş.Barkçin
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Hudeybiye hadisesi üzerine indirilen bu mübarek sure, şanlı Peygamberimizin (s.a.v) ve O’nun asil ümmetinin pek büyük fetihler elde edeceklerini müjdelediğinden ötürü, “Fetih Suresi” adını almıştır.

Devamı

Fetih Suresi Tefsiri
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Şeyh Ali Behcet Efendi’nin yazdığı bu eser, Nakşibendîliğin edepleriyle birlikte, sûfîlerin inançlarını, sohbet ve edeplerini, şeyh ve kısımlarını, bir günlük yapması gereken görevlerini ele almaktadır.

Devamı

Adabı Nakşibendiyye
€3,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »