Mto Kitaplığı Dördüncü Aşama

Batı uygarlığının kurucu entelektüel temelleri neler? Batı uygarlığının yaşadığı entelektüel krizin nedenleri nerede gizli?

Devamı

Batı Düşüncesi Tarihi 1 Ve 2
€20,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İlimlerin tasnifi, âlemdeki varlık hiyerarşisi bağlamında bilgi, ahlâk, mutluluk teorileriyle ilgili bir konudur. İslam düşüncesinde kapsamlı bir ilim tasnifi İ

Devamı

İslam Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

"Romanın 'öz' babası Miguel de Cervantes Saavedra,kendisini izleyen tüm romancıları yapıtlarının 'üvey' babası konumuna düşüreceğini

Devamı

Don Quijote 2 Cilt Kutulu
€19,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Sinema, çağımızın düşünce aracı olarak ne tür imkânlarasahiptir? Sinema ile diğer sanat dalları arasında nasıl ilişkiler vardır?

Devamı

Sinemanın Hakikati / Hakikatin Sineması
€13,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Çağımızda modern Batı kentinin insanlarla dolu mekanları, ya tüketimi ya da turizmi sahneye koyan yerlerden ibarettir ve kentin böyle bir sahneye indirgenmesi, anlamsızlaştırılması rastlantı değildir.

Devamı

Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Burckhardt, İslam sanatının hikmetle zanaatın (fenn veya sınâ‘a) evliliğinden doğduğunu söyler.

Devamı

İslam Sanatı: Dil ve Anlam
€20,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Sade ve özlü bir dille yazılmış olan bu kitapta yazar, sanateleştirisi ve teorisinin antikiteden günümüze tarihinin izini sürüyor.

Devamı

Sanat Tarihinin Tarihi
€11,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Yalnızca sanatseverlere değil, modern toplumun kurulma süreçlerini ve çağdaş düşüncenin hayatı yorumlama gücünün katettiği mesafeyi merak edenlere göre bir kitap.

Devamı

Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi
€17,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Sanatın Öyküsü, dünya çapında kazandığı büyük başarı, yazımındaki yalınlığa ve açıklığa dayanır.

Devamı

Sanatın Öyküsü
€45,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış yazılarından derlenen Yaşadığım Gibi yazarın, şair, hikayeci, roman ve edebiyat tarihçisi olarak milli kültürümüzle ilgili özlü fikirlerini yansıtmaktadır.

Devamı

Yaşadığım Gibi
€18,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Üstada göre, kurmak istediği abidenin birkaç sütunuyla birkaç odası. Bu abide önemine binanen iki ayrı cilt halinde yeniden düzenlendi.

Devamı

Üstad Sezai Karakoç’un ‘’Edebiyat Yazıları 1’’ kendi edebiyat ve sanat görüşlerini ve edebiyat teorisinde önemli yer tutan diğer teorileri ele aldığı bir eserdir.

Devamı

Edebiyat Yazıları 1
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Tanzimat sonrası düşünce yaşamımızın gelişimini ve ülkemizdeki bütün düşünce akımlarını sergiliyor.

Devamı

Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi
€13,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İslam felsefesi alanında ciddi bir seviyeye ulaşan akademik birikimi bir araya getirmeyi hedefleyen bu kitap, islam felsefesinin klasik dönemini (VIII-XII. yüzyıllar) tarihi ve problematik açılardan incelemektedir.

Devamı

İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler
€22,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

W. Chittick, burada çevirilerini sunduğumuz makalelerindeİslam'ı (ve tasavvufu) içeriden gözlemleyen ve onu olduğu gibi anlatmaya çalışan bir Batılı kimliğiyle karşımıza çıkmaktadır.

Devamı

Varolmanın Boyutları
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Kitapta, özellikle Gazzâlî sonrası dönem dikkate alınarak, bütün ilimler için geçerli olduğu kabul edilen kavramlar çerçevesinde fıkıh usulünün mahiyeti ve gayesi araştırılmaktadır.

Devamı

Fıkıh Usülünün Mahiyeti ve Gayesi
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yazılan benzeri pek çok kitaptan farklı olarak teknolojiyi öcüleştirmektense insan oluş tarzlarının zemini olarak ele alıyor.

Devamı

İnsanın Durumu
€20,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Durumun ciddiyeti görmezlikten gelinmemelidir. Hiçbir "iyimserlik” ya da "kötümserliğe” kapılmadan, onu olduğu gibi ele almak uygun olur. Çünkü, daha önce de söylediğimiz gibi, eski dünyanın sonu yeni bir dünyanın başlangıcı olacaktır.

Devamı

Modern Dünyanın Bunalımı
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İlk baskısı 1974'de, ikinci baskısı ise 1982'de tek ciltolarak yapılan eseri yayınevimiz yeniden ele alarak üc cilt halinde yayınlamıştır.

Devamı

İslam Tarihi
€30,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »