medeniyet tasavvuru okulu

Medeniyet Tasavvuru Okulu kapsamında okunması gereken eserlerin tamamını semerkandonline.de adresimizden inceleyip temin edeblirsiniz.

All in cart

Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim... Ben, arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleştirmek için yaratıldım.

Devamı

İdeolocya Örgüsü
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

İsmet Özel'in Üç Mesele ve Zor Zamanda Konuşmak kitapları yeni ve uzun bir dibace ile bir arada "Üç Zor Mesele" adıyla neşredildi.

Devamı

Üç Zor Mesele
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Dünyanın Kalbi Ortadoğu'nun Tarihi!

Devamı

Modern Ortadoğu Tarihi
€20,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Diriliş Neslinin Amentüsü

Devamı

Diriliş Neslinin Amentüsü
€3,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Bu kitabı oluşturan yazılar, Edebiyat başlıklı yazıya kadar 1974-1975 yıllarında Aylık Diriliş Dergisi'nde başyazı olarak, ondan sonrakiler ise 1976'da Diriliş Pazartesi-Perşembe Günlüğü'nde yayınlanmıştır.

Devamı

İnsanlığın Dirilişi
€5,99 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu kitap, Eylül 1974'ten Ocak 1976'ya kadar Aylık Diriliş Dergisi'nde, 21 Haziran 1976-14 Ekim 1976 arasında Diriliş Pazartesi-Perşembe Günlüğü'nde Zülküf Canyüce takma adıyla yayınlanmıştır.

Devamı

Yitik Cennet
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İslam'ın Dirilişi

Devamı

İslam'ın Dirilişi
€3,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İnsanın, toplumsal hayatı gibi düşünce hayatının da karmaşıklaştığı bir dünyada “müslümanca düşünme”nin imkân ve yöntemi nedir?

Devamı

Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Cahit Zarifoğlu’nun şiiri bunca anlaşılmaz, kapalı ya da zor anlaşılır bulunmasına rağmen, şimdiye kadar hiçbir aklı başında şiir okuyucusu (eleştirmen ya da okuyucu olarak) bu şiirleri reddetmek, yok saymak cesaretini gösterememiştir.

Devamı

Yaşamak
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Kısaca "davranış bilgisi" demek olan "ilmihal”; Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip olan insanın.

Devamı

İlmihal 1 ve 2.Cilt
€30,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Tefsire Giriş başlıklı bu eser, esasen bir taraftan geçmişten bugüne Kur’an tefsiriyle ilgili bireysel faaliyetlere, diğer taraftan da günümüzde Kur’an’ın nasıl anlaşılması gerektiğine dair bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Devamı

Tefsire Giriş
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Yüce değerler yolunda insanların önlerini aydınlatmaya devam edecek olan Kur’an’ı günümüz insanıyla buluşturmayı hedefleyen bu kitap.

Devamı

Kurana Giriş
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Tarihte olduğu gibi günümüzde de din insanlığın sahip olduğuortak değerlerin başında gelmektedir.

Devamı

İslamın İnanç Esasları
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Hz. Peygamber, son vahyi insanlığa ulaştırırken Allah'ınkelâmının inananların hayatına nasıl aktarılması gerektiğini somut ve uygulamalı biçimde göstermiştir.

Devamı

Ebu Hanife'nin biyografisini hiç böyle okumadınız. Dünyadaki 1,5 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının neredeyse yarısından çoğunun izlediği bir mezhebin kurucusu hakkında Türkçede özgün bir esere sahip olacaksınız.

Devamı

Ebu Hanife
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Sevda Sözleri
€12,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Büyük Saat-Bütün Şiirleri
€15,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Son Şiirler
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
İlk Şiirler - Şiirler 8
€11,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Yedi Güzel Adam, ortaya koydukları eserler ve tamamen yerlikaygılarla verdikleri mücadelelerle Türk okuru nezdinde özel bir yere sahiptir. Erdem Bayazıt da bu müstesna insanlardan biridir.

Devamı

Sebep Ey, Risaleler, Gelecek Zaman Risalesi Şiirler
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Ve Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.

Devamı

Alınyazısı Saati Şiirler-9
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Ehram gölgesine bir yağmur yağmış, Toprak ağarmış bir Tevrat gibi, Sonra dört bir yanı Hızırın suları sarmış kuşatmış ...

Devamı

Tahanın Kitabı/Gül Muştusu Şiirler-4
€8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Portakal buğusudur yalıyan seni beni , Kentte başlarken gece horozun terkettiği ...

Devamı

Şahdamar/Körfez/Sesler Şiirler-2
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Eser, büyük şiirini, dünya edebiyatına "Çile" ilearmağan eden Büyük Türk şairinin 1947 yılından başlayarak birçok gazete ve dergide "Ozan" veya "Ozanbaşı" gibi çeşitli isimlerle yayınlanmış

Devamı

Öfke ve Hiciv
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
All in cart

Listede Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli yazarları yer alıyor. Öncü kuşak için mutlaka okunması gereken bu değerli eserlerin tamamını semerkandonline.de adresimizden inceleyip temin edeblirsiniz.

100 KİTAP LİSTESİ

BİRİNCİ AŞAMA: DERT SAHİBİ

1-İslam'ın Dirilişi-Sezai Karakoç.

2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.

4-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.

5-İdeolocya Örgüsü-Necip Fazıl Kısakürek.

6-Lem'alar-Bediüzzaman Said Nursî.

7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).

10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.

11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören

12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

14-14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.

17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.

18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.

19-İslâm'ın Vadettikleri-Roger Garaudy.

20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.

İKİNCİ AŞAMA: DERS (USÛL)

21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich.

22-Türkiye'nin Maarif Davası-Nurettin Topçu.

23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki- (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)

24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun.

25-Kur'ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş.

26-Mızraklı İlmihal.

27-27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.

28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî.

29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik.

30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî.

31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek.

32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli.

33-Tasavvuf-William Chittick.

34-34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz.

35-İslâm'ın Vizyonu-William Chittick.

36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup.

37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal.

38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç.

İKİNCİ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

1-Kur’ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm-3 cilt-Hasan Basri Çantay.

2-Riyâzü’s-Sâlihîn-3 cilt-İmam Nevevî.

3-Büyük İslâm İlmihâli-Ömer Nasuhi Bilmen.

BAŞVURULACAK-SÖZLÜKLER

1-Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lûgat-Ferit Devellioğlu.

2-Misalli Türkçe Sözlük-Ayverdi-3 cilt.

3-3-Büyük Türkçe Sözlük-Mehmet Doğan.

BAŞVURULACAK-KAVRAM-TERİM SÖZLÜKLERİ

1-Kur’ân Sözlüğü-John Penrice.

2-Kur’ân Terimleri Sözlüğü-Mukatil b. Süleyman.

3-Arap Dili’nde ve Kur’ân’da Farklar Sözlüğü-Ebû Hilâl el-Askerî.

4-Kelimeler Arasındaki Farklar-İsmail Hakkı Bursevî.

5-Tarifat-Cürcanî.

6-Müfredat-Kur’ân Istılahları Sözlüğü-Râğıb el-Isfehânî.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA: TARİH, MEDENİYETLER TARİHİ VE TARİH FELSEFESİ

41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody.

42-Şarkiyatçılık-Edward Said.

43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt.

44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson.

45-Dünya Tarihi-William McNeill.

46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel.

47-47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.

48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.

50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü.

51-53-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt.

54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan.

55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA REFERANS KİTAPLAR

1-Türk Tarih Deyimleri Sözlüğü-Zeki Pakalın-3 cilt.

ROMAN VE TARİH ANLATILARI

1-Devlet Ana-Kemal Tahir-Roman.

2-Osmancık-Tarık Buğra-Roman.

3-Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu-Roman.

4-Çankaya-Falih Rıfkı Atay-Yakın Tarih Anlatısı.

5-Fatih-Harbiye-Peyami Safa-Roman.

6-Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar-Roman.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA:

MODERN DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA KALDIĞI, MODERNİTENİN YOL AÇTIĞI TEMEL

SORUNLARI, GELENEKSEL PARADİSYONEL EKOL ÜZERİNDEN TARTIŞILDIĞI BÖLÜM

56-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon.

57-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio.

58-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ.

59-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt.

60-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet.

61-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)

62-İnsanın Durumu-Lewis Mumford.

63-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar.

64-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar.

65-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal.

66-Varolmanın Boyutları-William Chittick.

67-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon.

68-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt.

69-69-Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken.

70-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç.

71-Kırk Ambar-Cemil Meriç.

72-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar.

73-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich.

74-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner.

75-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor.

76-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu.

77-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt.

78-İslâm’da Şehir ve Mimari-Turgut Cansever.

79-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett.

80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen.

DÖRDÜNCÜ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

1-Felsefe Sözlüğü-Ahmet Cevizci.

2-İslâm Düşünce Atlası-İbrahim Halil Üçer-3 Cilt.

ROMANLAR

1-Vadideki Zambak-Balzac.

2-Donkişot-Cervantes.

3-İlâhî Komedya-Dante.

4-4-Suç ve Ceza-Dostoyevski.

5-Karamazof Kardeşler-Dostoyevski.

6-Değişim-Kafka.

7-Niteliksiz Adam-4 cilt-Robert Musil.

BEŞİNCİ AŞAMA

75-Konfüçyüs-Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ)

76-Eflatun-Devlet.

77-Aristo-Nikomakhos’a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün,

Grekçe Metinle Birlikte)

78-Aziz Augustine-İtiraflar.

79-Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme.

80-80-Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika.

81-John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme.

82-David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma.

83-Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği.

84-Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik.

85-Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan); İyinin

ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel)

86-86-Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten)

87-Şehristânî-Milel ve Nihal (Arapça Metinle Birlikte)

88-Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî.

89-İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim.

90-Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker) (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı;

Medinetü’l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet)

91-İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar.

92-Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-(3 kurucu risale bşr arada)

Mustesfa (Fıkıh Usûlü’nün kurucu metinlerinden; Çev. Yunus Apaydın)

Tehafütü’l-Felâsife (Çev. Mahmud Kaya)

93-İbn Rüşd-Tehafütü’t-Tehafüt, Faslu’l-Makal.

94-İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi.

95-95-İbn Arabî-Füsûsu’l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi)

96-İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ)

97-Cürcânî-Şerhu’l-Mevâkıf (Arapça Metinle Birlikte)

98-Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig.

99-Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı.

100-Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Mesnevî.

BEŞİNCİ AŞAMA REFERANS KİTAPLARI

1-Hak Dini, Kur’ân Dili / Elmalılı Tefsiri- Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır-(9 cilt)

2-Keşşaf Tefsiri-Zemahşerî (4 cilt)- (Arapça Metinle Birlikte)

3-Gazâlî-İhya-u Ulûmu’d-Dîn.

4-İmam Rabbânî-Mektûbat-3 Cilt.

5-Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk.

Filibeli Ahmed Hilmi-A’mak-ı Hayal.

Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »