Dil ve Edebiyat

Düne ait olaylar, şimdinin dünyasını hem tek başlarına açıklamakta, hem de açıklamamaktadır. Aslında şimdiki zaman, çok daha eski deneylerin farklı derecelerdeki uzantısı olmaktadır.

Devamı

Uygarlıkların Grameri
€30,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

u çalışmada gramer bilgisinin yanında esasında bir dil öğrenme sürecinin başat unsurlarından biri olan dönem metinleri ağırlıklı olarak işlenmiştir.

Devamı

''Biz Kimiz?'' Sorusunun Peşinde... Bu kitaplar ''Biz Kimiz?'' sorusuna cevap vermek için yazıldı. ''Biz Kimiz?'', ''Yerimiz Neresi?'', ''Nereden Geliyoruz?'' sorularına farklı bir bakış ile cevap vermeyi amaçlıyor.

Devamı

Savaş Barkçin Seti 3 Kitap
€28,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Tarih boyunca çocuk ve gençlerin eğitimi önemli bir yere sahip olmuştur. Gençler bir toplumun en değerli hazinesi ve geleceğidir. Hz. Peygamber (s.a.v) de nübüvvet vazifesinin başından hayatının sonuna kadar genç sahâbîlerin eğitimine ayrı bir önem vermiş

Devamı

Allah Resulünün Gençleri Eğitim Yöntemleri
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Prof. Dr. Kemal Yavuz tarafından kaleme alınan, yarım asra yakın bir akademik hayatın verimi olan bu çalışmada, Türk edebiyatının başlangıcından 19.yüzyıla kadar olan gelişimi ele alınmakta, Türk edebiyat tarihi şahsiyetlerinden bahsedilmekte ve eserleri

Devamı

Bir Ömrün Yazıları 1 / 2 Cilt
€21,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Birinci kısımda sarfın kaideleri on beş başlık alında incelenirken ikinci bölümde ise nahvin kaideleri otuz başlık altında ele alınıyor.

Devamı

Arapça Dil Bilgisi
€8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Belagat Meani I Beyan I Bedi
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

bu çalışmada, İbn Battûta seyahatnamesinde tasavvuf kültürünün önemli unsurları olan tarikat, derviş, tekke, zaviye ve ziyaretgâhları ele alınıyor.

Devamı

İbn Battuta Seyahatnamesinde Tasavvufi Kültür
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Dil, en küçük gramer birlikleri olan seslerin birleşmelerinden oluşan biçimlerden meydana gelir. Seslerden oluşan bu birlikler, çok eski dönemlerden itibaren ikiye ayrılmıştır.

Devamı

Harezm Türkçesinde Görevli Kelimeler
€11,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu kitap, İslâm ve Batı ilişkilerini tahlil ederken, arka planda yatan ben-öteki diyalektiğinin izdüşümlerini takip etmeyi amaçlıyor.

Devamı

Davut Bayraklı tarafından hazırlanan eserde, Sezai Karakoç’un hayatı, kendi yayınevinden çıkardığı eserler kaleme alınmış, Sezai Karakoç’un Şiir ve Şair anlayışı farklı başlıklar altında incelenmiştir.

Devamı

Sezai Karakoç un Şiir ve Şair Anlayışı
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Kanunlaştırma faaliyetleri hukuk tarihinin en eski devirlerinden beri görülmekle birlikte, XIX.yüzyılın başlarından itibaren Batı'dan başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve önceki devirlerindeki kanunlaştırma hareketlerinden farklı özellikler taşı

Devamı

Tanzimattan Cumhuriyete Kanunlaştırma Çalışmaları
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Burhâneddin-i Belhî, küçük yaşta ailesi ile birlikte Afganistan’ın Belh şehrinden Anadolu topraklarına göç ederek Osmanlı’nın son yüzyılında yaşamış, özellikle şiir alanında çok yönlü eserler meydana getirmiş bir ediptir.

Devamı

Çeharbağ | Burhaneddini Belhi'nin Farsça Rubaileri
€14,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »