Dini Akademik

İbn Arabî'nin, en somut biçiminden en soyut biçimine kadar, aşkı bütün yönleriyle ortaya koyduğu bu kitap, sizi sevginin rûhânî ve ilâhî boyutlarına götürecek.

Devamı

İlahi Aşk I İbn Arabî
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Hüseyin Avni Kansızoğlu, Ebubekir Sifil, İhsan Şenocak hocalarımızın takrizleriyle..

Devamı

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Mevlana Halidi Nakşibendi ve Halidilik
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Eğitim-öğretim büyük ölçüde hitabete dayanır. Yazılmış kitaplar yetmez...

Devamı

Dini Hitabet I Hitabet Dersleri
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Fıkıh tarihiyle ilgili genel bilgiler verildikten sonra 405 fakihin kısaca hayatları ve eserlerinin tanıtılmış olduğu bu eser, muhtasar bir tabakât kitabı olarak da değerlendirilebilir.

Devamı

''Biz Kimiz?'' Sorusunun Peşinde... Bu kitaplar ''Biz Kimiz?'' sorusuna cevap vermek için yazıldı. ''Biz Kimiz?'', ''Yerimiz Neresi?'', ''Nereden Geliyoruz?'' sorularına farklı bir bakış ile cevap vermeyi amaçlıyor.

Devamı

Savaş Barkçin Seti 3 Kitap
€28,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

İbn Arabi ve Hadis
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Tarih boyunca çocuk ve gençlerin eğitimi önemli bir yere sahip olmuştur. Gençler bir toplumun en değerli hazinesi ve geleceğidir. Hz. Peygamber (s.a.v) de nübüvvet vazifesinin başından hayatının sonuna kadar genç sahâbîlerin eğitimine ayrı bir önem vermiş

Devamı

Allah Resulünün Gençleri Eğitim Yöntemleri
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın hazırladığı bu çalışma, yakın dönem âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük İslâm İlmihali, Büyük Tefsir Tarihi ve Hukûk-ı İslâmiyye adlı eserleri taranarak oluşturulmuştur.

Devamı

Hikmeti Teşri
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Doç. Dr. İbrahim Baz’ın kaleme aldığı bu çalışma iki ana bölümden oluşmakta

Devamı

Arapça’yı öğrenip geliştirmenin çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri de bol bol Arapça hikâye okumaktır.

Devamı

Arapça Seçme Hikayeler 2 Cilt Takım
€25,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Yazıyı bitirirken Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kâmûsu’nun da alanında uzman akademik bir heyetin kontrolünde aslına sadık kalarak sadeleştirme çalışmalarına başlanıldığını ve Semerkand yayınları tarafından basılacağı haberini vermek isterim.

Devamı

İslam Hukuku Terimleri Sözlüğü
€6,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu eser: Müslümanları, Kur’ân’ı hevalarınca yorumlayarak kandıranlara karşı ‘hayır, Kur’ân öyle demiyor” diyebilmek için oluşturuldu.

Devamı

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Mektubatı Muhammed Masum 2 Cilt
€21,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Yrd. Doç. Dr. Ferzende İdiz'in kaleme aldığı bu çalışma, İmâm Süyûtî'nin tasavvufî meseleler hakkında yazdığı risâlelerinin tercümelerinden ibarettir.

Devamı

İmam Suyuti Tasavvuf Risaleleri
€12,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

“Acaba gizli servisler, birçok kişinin sandığı gibi, devlet içindeki bağımsız bir güç odağı mıdır?

Devamı

İstihbarat ve Terör Oyunları
€7,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

günümüzde etrafında şüphe kasırgalarının estirildiği Sünnet-i Nebeviyye eksenindeki muhtelif konuları tahlil ve mezkûr şüphelere cevap niteliği taşıyan makaleleri muhtevi bu eserle buluşturduk sizleri.

Devamı

Bu eserdeki ana maksadımız Hanefî Mâturîdî mezhebinin müteşâbih sıfatlar karşısındaki tutumunu ilim talebelerine kısaca ve muhkem bir şekilde aktarmaktır.

Devamı

Hicrî ikinci ve üçüncü asırlarda sûfîlerin Kur’an âyetlerini tasavvufî bakış açısıyla tefsir etmeye başlamasıyla işârî tefsir okulu doğmuş oldu. Prof. Dr. Abdulvahap Yıldız’ın kaleme aldığı; hicrî beşinci asrın sonları ile altıncı asrın başlarında İran’ın

Devamı

Meybüdinin Tefsirinde Tasavvuf
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Dil, en küçük gramer birlikleri olan seslerin birleşmelerinden oluşan biçimlerden meydana gelir. Seslerden oluşan bu birlikler, çok eski dönemlerden itibaren ikiye ayrılmıştır.

Devamı

Harezm Türkçesinde Görevli Kelimeler
€11,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu kitap, İslâm ve Batı ilişkilerini tahlil ederken, arka planda yatan ben-öteki diyalektiğinin izdüşümlerini takip etmeyi amaçlıyor.

Devamı

Hayatın Sırları ve Sınırları’nın içinde yer alan yazılar, mahremiyetle ilgili bir bakış açısının oluşmasına katkı olarak değerlendirilmeyi hak ediyor.

Devamı

Mahremiyet Hayatın Sırları ve Sınırları
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Devamı

Tasavvufta Yüz Basamak | Menazilüs-Sairin
€6,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »