Semerkand Yayınları

All in cart

11. yüzyılın büyük İslâm âlimi İmam Gazâlî rah., kaleme aldığı eserlerle yalnızca yaşadığı dönemde değil, hemen her asırda derin izler bırakan fakih ve sufi bir âlimdir

Devamı

İhyau Ulumiddin 4.Cilt | İmam Gazali
€15,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Acaba ashâb-ı kirâm, Resûlullah'ı (s.a.v) nasıl sevmişti?

Devamı

Onu Böyle Sevdiler
€4,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Müminin imanı ve ibadeti adına ciddi bir ehemmiyet arzeden Allah Teâlâ’nın isimleri, sıfatları ve bunlarla ilgili konularda insanın sorguladığı veya şüphede kaldığı birçok sorunun cevabı, esmâ-i hüsnânın "ehl-i sünnet temelinde” anlaşılmasına bağlıdır.

Devamı

Esmaül Hüsna Şerhi
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi

Hz. İbrahim aleyhisselâmın, İnananlar için hikmet ve ibret bakımından oldukça zengin bir kıssadır. Onda insan, inanması gereken değerleri ve bu değerler uğruna fedakârlık örneği ülü’l-azm; büyük bir peygamberin mücadelesini ve ilâhî hikmetleri bulur.

Devamı

Hz.İbrahim Aleyhisselam
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Fıkhî konularda kadın-erkek her müslümanın, doğru ve yeterli bilgiye sahip olması farzdır. Çünkü insanın Allah Teâlâ’ya karşı ilk vazifesi iman, daha sonra ibadetlerini O’nun emrettiği gibi yerine getirmesidir

Devamı

Mukaddimetü’l-Hadramiyye - Şâfiî Fıkhı
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

güzel ahlâkın fazileti, kötü ahlâkın yerilmesi, bunların hakikati ve ahlâkın terbiye yoluyla değişmeyi kabul etmesi gibi konuları ele alıyor.

Devamı

Nefsin Hileleri ve Terbiye Yolları | İhya-u Ulumiddin
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

nefs, ruh, kalp ve akıl kelimelerinin anlamı ile bu isimlerden murad edilen mananın ne olduğu, insan kalbinin hususiyeti, kalpte toplanan vasıfların açıklanması, şeytanın vesvese ile kalbe tasallutu, vesvesenin manası ve kalbe galebe çalmasının sebebi, şe

Devamı

Kalbin Halleri | İhya-u Ulumiddin
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stoklar tükendi
Ev Kütüphane Paketi 8 Kitap
€98,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜN ESKİMEYEN KİTAPLARI

Devamı

Tasavvuf Klasikleri 11 Kitap
€178,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
İhya-u Ulumiddin 1,2&3 Cilt
€45,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Bu kıymetli eser, ölümün fazileti, ölümden sonraki güzellikler, ölülerin birbiriyle görüşmesi, berzâh âlemi, kabrin mümini selâmlaması ve müminin kabirdeki sevinci gibi başlıklarla öne çıkmaktadır.

Devamı

Vuslat Sevinci
€3,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Dinimizde temizliğe binaen sünnet kılınmış olan misvak genelde ihmal edilen ama aynı zamanda ciddi bir önem taşıyan ve yerine getirilmesi açısından da kolay bir ibadettir.

Devamı

Misvak
€2,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Hz. Nuh’un [aleyhisselâm] kıssası, peygamber kıssaları içinde ayrı bir önem arzeder. İnananlar için hikmet ve ibret bakımından oldukça zengin bir kıssadır.

Devamı

Hz. Nuh Aleyhisselam
€4,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Günümüzde dinî hayatımızın en önemli meselelerinden biri de Kur’an-ı Kerim’le irtibatımız.

Devamı

Kuran Bize Dokununca
€4,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Akaid, ele aldığı meseleler itibariyle en hassas ilimdir. Buna bağlı olarak İslam’ın ilk asırlarından bu yana başta âlimler olmak üzere müslümanların üzerinde titizlikle çalıştığı bir husus olmuştur.

Devamı

Ehl-İ Sünnet Akaidi
€10,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Şemâil kelimesi şimalin çokluğudur. Sözlükte ”karakter, kişilik, tabiat, huy, ahlâk; iyi, hoş seçkin özellikler ” gibi anlamlara gelen kelime, "bir şahsın hayat hikâyesini içine alan eserler için” kullanılmış, 9. Yüzyıldan itibaren Hz. Peygamber’in beşeri

Devamı

Şemaili Şerif | Mehmed Raif Efendi
€5,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Hz. Peygamber’in (s.a.v) ahlâkı, fazileti ve şemailinden; konuşması, gülmesi, yemek ve giyim konusundaki ahlâk ve edepleri ile mucizeleri ve peygamberliğinin delillerine kadar pek çok konuyu kaynak ve delilleriyle açıklıyor.

Devamı

Peygamber Ahlakı | İhya-u Ulumiddin
€3,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Hz. Peygamber (s.a.v) ile birlikte insanlık en yüce değerlerine ulaşmış, bütün övülmüş meziyetlerin kemali Hz. Resulullah'ta ziyadesiyle görülmüştür. Onun dillere destan güzel ahlakı en azılı düşmanları tarafından bile kabul edilmiştir.

Devamı

Peygamberim; Efendimiz'in Örnek Ahlakı
€3,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

İşte bu defter size, geçmişinize, kısacası ailenize ait paha biçilmez değerde...

Devamı

Yemek Defteri
€6,50 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Titiz bir çalışmayla hazırlanan bu kıymetli eser, fıkhın temel konularını özlü bir şekilde okuyucuya aktarıyor.

Devamı

Ruusü'l Mesail - Delilleriyle Hanefi ve Şafii Fıkhı
€9,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

. Serinin 19. kitabı olan İyilik Erleri, iyiliği emredip kötülükten menetmenin fazileti ile bu işin rükün ve şartlarından, insanlar arasında alışılıp âdet haline gelen kötü işler ile idareci ve yöneticilere iyiliği emredip onları kötü işlerden menetmeye k

Devamı

İyilik Erleri | İhya-u Ulumiddin
€7,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Akaid ilmi, dini ilimler arasında en başta gelir ve İslâm’ın özünü oluşturur. En üstün gaye olan Allah Teâlâ’nın rızasına da ancak temiz bir itikatla ulaşılabilir. Bu sebeple müslüman bir kulun ilk vazifesi akaid ilmini en doğru şekilde öğrenmektir.

Devamı

Akaid Metinleri 1
€8,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta
Niyet Ettim
€4,00 Vergi dahil Yerine
Kargo hariç
Stokta

Kimyâ-yı Saâdet; akaidden fıkha, tasavvuftan adab-ı muaşerete kadar pek çok konuyu ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve selef-i salihinin sözleriyle ele alıyor.

Devamı

All in cart
Biz bu web sitesini daha iyi hale getirmek için bilgisayarınızda tanımlama bilgileri yerleştirmek istiyorum. Bu iyi mi? Evet Hayır Çerezler hakkında daha fazla »