Je mehr ich lese, desto mehr verstehe ich, dass das Leben eine Ganzheit aus Glauben, Handeln und gutem Charakter ist...

Bu eser, tasavvufa dairdir. İçindekiler de tasavvufu sözde değil, özde yaşayanlardır. Bunların her biri, İslâm âleminin yetiştirdiği nadide çiçeklerdir. Koklamasını bilmek gerek.

Lesen Sie mehr

Et-Tarikatü'l-Muhammediyye din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir eserdir. Yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur.

Lesen Sie mehr

Tarikat-ı Muhammediye
€15,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Âhiret halleriyle ilgili geniş bilgiler veren el-Budûrü's-sâfire, akaidin sem‘iyyât konularındaki naklî delillerini ve Ehl-i sünnet âlimlerinin görüşlerini derlemesi bakımından önemli bir kitaptır.

Lesen Sie mehr

Halidîliğin en temel eserlerinden biri ve kendisinden sonra yazılmış bütün Halidî adap kitaplarının kaynak eseri olan Nakşibendî Âdabı-Behcetü’s-Seniyye, Mevlana Halid-i Bağdadî (kuddise sırruhû) hazretlerinin halifesi Muhammed Hânî (kuddise sırruhû) hazr

Lesen Sie mehr

Biz bu çalışmamızla, kıymetini bihakkın bilemediğimiz hocamızdan dinlediğimiz, inci misali değerli sohbetlerini yazıya geçirerek istifadeye sunma yolunda bir adım attık.

Lesen Sie mehr

Nicht auf Lager
Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım

İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır.

Lesen Sie mehr

Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım
€50,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Nicht auf Lager
Sohbetler

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Lesen Sie mehr

Sohbetler
€7,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

‘Berika’ Muhammedî yolun temel konularını hem zahirî ilmin ihtiyaç duyduğu açıklıkta ele alıyor, hem de bu gerçeklerin kalbî ve derûni köklerine vukufiyetle eğiliyor.Sadece akla değil, akılla birlikte kalbe: yüreklerin derinliklerine sesleniyor. Çünkü

Lesen Sie mehr

Dr. Ahmet Çağıl ve Mehmet Ildırar'ın sohbetlerinden derlenen eserde tasavvufun, tarikatın ve Nakşibendîliğin ne olduğu anlatılıyor.

Lesen Sie mehr

Tasavvuf ve Tarikat Nedir
€3,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

İsmail Hakkı Bursevinin kuddise sirruh "Rûhu'l-Beyan tefsiri", en çok okunan tefsirlerden birisidir. İsmail Hakkı Bursevî tefsirinde müfessirlerin, âlimlerin ve tasavvuf ehlinin sözlerine yer vermiş, Kâzî Beyzâvî ve Ebu's-Suûd tefsirlerinden nakiller yapm

Lesen Sie mehr

Ruhul Beyan'dan Kıssalar ve Hisseler
€25,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

S. Muhammed Mübarek Elhüseynî tarafından kaleme alınan sadra şifa, kalbe safa bu sohbetler dizisi; okudukça, anlattıkça, dinledikçe gönüllere sükûnet ve ferahlık verecek, her satırında zahiri ve batıni hayata ayrı lezzetler katacak. İslâm, iman ve ihs

Lesen Sie mehr

Ehl-i İrfan Sohbetleri – İmanımız Amelimiz
€7,50 €10,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Akıl Sahiplerine Günahlara Dair Hatırlatma

Lesen Sie mehr

Akıl Sahiplerine Günahlara Dair Hatırlatma
€20,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Lesen Sie mehr

Okuyucularımızın daha fazla istifade edebilmeleri için, bir kitapta olması gereken dil ve üslup da dikkate alınarak sohbetler küçük baslıklar halinde verilmistir. Ümit ederiz ki sohbet tadında bir eser olmustur.

Lesen Sie mehr

Tasavvuf Sohbetleri (2 Cilt)
€23,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Tarih boyunca müslümanların istikamet üzere olmalarında alimlerin rolü büyük olmuştur. Alimlerimiz, bizlere doğru yolda rehberlik eden önderlerimizdir.

Lesen Sie mehr

Saydul Hatır Yüreklere Hitap Eden Satırlar
€24,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

El-Gunye li-tâlibî tariki'l-hakk (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli eserimiz; -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer'î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; Kur'an'dan ve ha¬dislerden öğüt almaya; -Allah yolundaki y

Lesen Sie mehr

El-Gunye
€30,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Arifler insanların anlayacağı dilden konuşur. Bu sayede sözleri tesir eder, eserleri asırlarca okunur. Ömrümüze layık ibretler bu seride.

Lesen Sie mehr

Nesilleri Okutan Eserler Serisi (12 Kitap)
€55,00 €62,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Her konusunda ayrı bir sohbet, yakınlık ve samimiyet esintisi bırakan bu değerli eser, okuyucularına fâni hayatın aldatıcı ve keşmekeş zindanından ebedî âlemin saadetine kapı aralar nitelikte.

Lesen Sie mehr

Esaretten Kurtuluşa
€7,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Mektuplar tarihi açıdan önemli birer belgedir. Birinci elden kaynak olmaları ve tarihe şahitlik etmeleri açısından çok kıymetlidir. Mesele Fatih Sultan Mehmed ile Akşemseddin hazretlerinin arasındaki irtibat bazı kesimlerce yok sayılmış, efsane gibi göste

Lesen Sie mehr

Gönül Erlerinden Kırk Mektup
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Müminlere Armağan vasiyetlerden oluşuyor. Vasiyetlerin her biri bir organımızla ilgili nasihatleri içeriyor. Vasiyetlerden önce iman ve amel konularına değinilerek bir nevi giriş yapılıyor.

Lesen Sie mehr

Müminlere Armağan
€4,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Akşemseddin Hazretleri zamanının eşsiziydi. Sanki bir güneş gibiydi. El emeğine saygı duyar, geçimini değirmencilik, doktorluk ve tıbbi ilaçlar üzerinden temin ederdi. O, hiçbir zaman maddenin esiri olmamış, şöhret ve ihtirasın peşinden asla koşmamıştır…

Lesen Sie mehr

Aydınlanma Risalesi-Er-Risaletü’n Nuriyye
€7,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »