Je mehr ich lese, desto mehr verstehe ich, dass das Leben eine Ganzheit aus Glauben, Handeln und gutem Charakter ist...

Nicht auf Lager
Şifa-i Şerif Şerhi (3 Cilt - Deri Cilt)

Şifâ-i Şerif; gönüllerde Peygamber sevgisini tutuşturmak, O’nu bütün yönleriyle tanıtıp anlatmak ve Müslümanlara, Sultân-ı Enbiyâ’nın haklarını savunmayı öğretmek maksadıyla yaklaşık 9 asır önce Endülüslü tanınmış alim Kâdî İyâz tarafından kaleme alınmış

Lesen Sie mehr

Şifa-i Şerif Şerhi (3 Cilt - Deri Cilt)
€45,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

GAVS-İ BİLVANİSİ HAYATI Gavs-ul Azam Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni (kuddise sırruhu)

Lesen Sie mehr

Gavsı Bilvanisi Hayatı
€5,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Bu eser, tasavvufa dairdir. İçindekiler de tasavvufu sözde değil, özde yaşayanlardır. Bunların her biri, İslâm âleminin yetiştirdiği nadide çiçeklerdir. Koklamasını bilmek gerek.

Lesen Sie mehr

Et-Tarikatü'l-Muhammediyye din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir eserdir. Yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur.

Lesen Sie mehr

Tarikat-ı Muhammediye
€15,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Kusursuzluk mümkün değildir. Herkes küçük büyük hatalar işler. Aslolan pişmanlık duymak ve hatadan vazgeçmektir. Zaten hiç hata işlemediğimizi düşünürsek kibirlenmiş oluruz. Hem hatalardan, hem kibirden kurtulmak için pişmanlığı bir ahlak haline getirmeli

Lesen Sie mehr

Ben Pişmanım
€5,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Nicht auf Lager
Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım

İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır.

Lesen Sie mehr

Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım
€50,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

Titizlikle bir araya getirilen yazılar, günlük hayatımızı disipline edip iç dünyamızdaki dağılmalara çözümler sunacak; bizlere kendimizi tanıtıp, ihtiyaçlarımızın ve görevlerimizin kâşifi olacaktır…

Lesen Sie mehr

Güldeste | Menkıbe
€4,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

‘Berika’ Muhammedî yolun temel konularını hem zahirî ilmin ihtiyaç duyduğu açıklıkta ele alıyor, hem de bu gerçeklerin kalbî ve derûni köklerine vukufiyetle eğiliyor.Sadece akla değil, akılla birlikte kalbe: yüreklerin derinliklerine sesleniyor. Çünkü

Lesen Sie mehr

Nicht auf Lager
Sufi Sözlük Müspet Kelimeler Arşivi

Sufi Sözlük kullandığımız kelimelerin insan hayatına etkisine inanan ve bu sebeple üzeri tozlanmaya başlamış kelimeleri tekrar hayatlarımıza geri döndürmeyi amaçlayan bir müspet kelimeler arşividir.

Lesen Sie mehr

Sufi Sözlük Müspet Kelimeler Arşivi
€9,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

Kalp, o nesnedir ki, insanoğlu onu tanıdığı zaman, muhakkak nefsini tanımıştır. Nefsini tanıdığı zaman da muhakkak Rabbini tanımıştır.

Lesen Sie mehr

Kalbin Sırları ve Faziletleri
€6,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Elinizde bulunan Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye isimli eseri hem Osmanlı Devleti’nin manevi manada ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu göstermeye ve hem Allah dostlarının nasıl ihsan sahibi kullar olduğunu ifadeye kâfidir.

Lesen Sie mehr

Tasavvufun Kitap, Sünnet ve ünlü alimlerin sözleriyle sahih ve açık olan anlamını bildirir.

Lesen Sie mehr

Tasavvuftan Hakikatler
€12,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Mehmet Çelik tarafından tercüme edilen kitapta, böylece Attâr’ın anlattığı hakikat yolculuğunun düzenli bir seyri oluşturulmaya çalışılıyor.

Lesen Sie mehr

Merhaba Hüdhüd I Ferîdüddin Attâr
€4,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Kitabımız Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sadık müritlerinden Avnikli Molla Halil'e, bir Cuma günü ikindi namazından sonra yaptığı nasihatlerden oluşmaktadır.

Lesen Sie mehr

Nasihatler
€2,00 Inkl. MwSt. UVP
Grundpreis : €2,00 /
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Lesen Sie mehr

Baharistan
€5,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Nicht auf Lager
Nefs Terbiyesi ve Ahlâkı Güzelleştirme

İhyâu Ulûmi’d-Din’ in üçüncü bölümü olan Helak Edici Şeyler Bölümü’ nün ikinci konusu Nefs Terbiyesi ve Ahlâkı Güzelleştirme’ dir.

Lesen Sie mehr

Nefs Terbiyesi ve Ahlâkı Güzelleştirme
€5,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

"İnsanlara nasihat edici ve faydalı ol. Yemeyi, içmeyi, konuşmayı ve uykuyu azalt. Sadece ihtiyacın kadar ye ve zaruret yoksa konuşma. Çok uyuma. Namaz, oruç ve Allahü Teala’nın zikriyle meşgul ol. Kalbin mahzun, malın ilim, zinetin zühd olsun."

Lesen Sie mehr

Avarifü'l Mearif Tasavvufun Hakikatleri
€19,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Ben beni bıraktığımda, sen beni bırakma....

Lesen Sie mehr

Sabret Şükret Seyret
€8,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Muhyiddîn İbni Arabî (k.s) hazretlerinin nefsini terbiye etmek isteyen müslümanlara yapmış olduğu öğütlerden oluşan bu güzel eser tasavvuf yolunun inceliklerini sade ve öz bir şekilde açıklıyor.

Lesen Sie mehr

Nurlu Öğütler
€2,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

El-Gunye li-tâlibî tariki'l-hakk (Hak Yolun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli eserimiz; -farzlar, rükünler ve sünnetler gibi- şer'î âdâbı bilmeye; Yaratıcının varlık delillerini öğrenmeye; Kur'an'dan ve ha¬dislerden öğüt almaya; -Allah yolundaki y

Lesen Sie mehr

El-Gunye
€30,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Arifler insanların anlayacağı dilden konuşur. Bu sayede sözleri tesir eder, eserleri asırlarca okunur. Ömrümüze layık ibretler bu seride.

Lesen Sie mehr

Nesilleri Okutan Eserler Serisi (12 Kitap)
€55,00 €62,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Fakat küçük hafızlar, iffetli kızlar, izzetli delikanlılar, vakur babalar, imamlar, kumandanlar bu defa “iz”den sapmayacak, işte o zaman Doğuyu ve Batıyı yine Kur’an-ı Kerim kurtaracak.

Lesen Sie mehr

Neden Kur'an-ı Kerim Hedef?
€6,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Mektuplar tarihi açıdan önemli birer belgedir. Birinci elden kaynak olmaları ve tarihe şahitlik etmeleri açısından çok kıymetlidir. Mesele Fatih Sultan Mehmed ile Akşemseddin hazretlerinin arasındaki irtibat bazı kesimlerce yok sayılmış, efsane gibi göste

Lesen Sie mehr

Gönül Erlerinden Kırk Mektup
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »