Je mehr ich lese, desto mehr verstehe ich, dass das Leben eine Ganzheit aus Glauben, Handeln und gutem Charakter ist...

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Lesen Sie mehr

Marifetname
€35,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Nicht auf Lager
Harflerin İlmi I Muhyiddin-i İbn-i Arabi

Hiç kuskusuz bunlar Allah Tealâ'nın söylemis oldugu kelimelerden ve sözlerdendir.

Lesen Sie mehr

Harflerin İlmi I Muhyiddin-i İbn-i Arabi
€7,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager
Nicht auf Lager
Tasavvuf Metodu Olarak Rabıta

Semerkand Online Whatsapp Destek Hattımız Hizmetinizde +49 174 5251515 Anasayfada yer alan Whatsapp iconuna tıklayarak bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

Lesen Sie mehr

Tasavvuf Metodu Olarak Rabıta
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

Mevlana Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu tarafından günümüz Türkçesine kazandırılan Mesnevi'nin tam metni tek cilt olarak şimdi kitapçılarda.

Lesen Sie mehr

Mesnevi - Mevlana I Tam Metin
€20,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Et-Tarikatü'l-Muhammediyye din, ahlak ve tasavvuf konularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir eserdir. Yazılışından günümüze kadar toplumumuzda bir başucu kitabı olarak okunmuş, okutulmuştur.

Lesen Sie mehr

Tarikat-ı Muhammediye
€15,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Halidîliğin en temel eserlerinden biri ve kendisinden sonra yazılmış bütün Halidî adap kitaplarının kaynak eseri olan Nakşibendî Âdabı-Behcetü’s-Seniyye, Mevlana Halid-i Bağdadî (kuddise sırruhû) hazretlerinin halifesi Muhammed Hânî (kuddise sırruhû) hazr

Lesen Sie mehr

Bu kitapta her biri müslümanca bir hayatın düsturu olan konular kutlu bir gönül ehlinin kaleminden okuyucuya sunulmaktadır.

Lesen Sie mehr

Hayat Dengemiz
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Nakşibendîlik gibi ilim ve irşad silsilesi bakımından nesebi sahih, Kur’ân-ı Kerîm’e ve sünnet-i seniyye merbut tarikatlar, hakiki tasavvuf mektepleri olarak hiç şüphesiz öne çıkıyor.

Lesen Sie mehr

Tasavvuf ve Nakşibendilik Semerkand 20.Yıl Özel
€4,00 €8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Nicht auf Lager
Sufi Sözlük Müspet Kelimeler Arşivi

Sufi Sözlük kullandığımız kelimelerin insan hayatına etkisine inanan ve bu sebeple üzeri tozlanmaya başlamış kelimeleri tekrar hayatlarımıza geri döndürmeyi amaçlayan bir müspet kelimeler arşividir.

Lesen Sie mehr

Sufi Sözlük Müspet Kelimeler Arşivi
€9,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

Doç. Dr. Dilaver Selvinin sade ve akıcı dille yazdığı eseri, dinî kaynaklara dayanmakla beraber kıssa, şiir ve nüktelerle okunması zevkli hale geliyor.

Lesen Sie mehr

Edep Bir Tac İmiş
€8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Kitapta gaflet, kibir, haset, riya gibi birçok kalbi hastalıklar anlatılmaya, tedavi yöntemleri ayet, hadis ve velilerin sözleri ışığında aktarılmaya çalışıldı. Kalp hastalıklarının nedenleri, akıbeti ve bu manevi hastalıklardan kurtuluş reçetesi sizlerin

Lesen Sie mehr

Kalbin Hastalıkları 4 Cilt 1 Arada
€24,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Nicht auf Lager
Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım

İslâm tasavvuf ve tefekkür târihinin en mühim eserlerinden biri olan Fusûsu l-Hikem in, M. E. Bakanlığı tarafından basılmış bir tercümesi vardır.

Lesen Sie mehr

Fususul Hikem Tercüme ve Şerhi 4 Cilt Takım
€50,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Nicht auf Lager

İstişarenin anlam ve önemi nedir? İstişarede dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Allah Rasûlü'nün (s.a.v) istişare metodu nasıldı? Hepsi ve daha fazlası, S. Muhammed Mübarek Elhüseyni'nin veciz üslubuyla, Ehli İstişare'de...

Lesen Sie mehr

Ehl-i İstişare
€5,00 €8,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Modern zamanlarda iç yolculuğumuzu ihmal ettik. Oysa “muhasebe”den “murakabe”ye bütün bir tezkiye süreci “kalb-i selim”e ulaşmanın tek yolu. Ebubekir Sifil hoca Hikemiyât’ta insanın derunî yolculuğu üzerine ufuk açıcı tesbitlerle karşımıza çıkıyor bu kez.

Lesen Sie mehr

Hikemiyât
€12,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Adem Saraç'tan Hz. Vahşi'nin hayatında tablolaşan bir hasretin hikayesi.

Lesen Sie mehr

Gülyüze Hasret (Hz. Vahşi)
€6,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

İsmail Hakkı Bursevinin kuddise sirruh "Rûhu'l-Beyan tefsiri", en çok okunan tefsirlerden birisidir. İsmail Hakkı Bursevî tefsirinde müfessirlerin, âlimlerin ve tasavvuf ehlinin sözlerine yer vermiş, Kâzî Beyzâvî ve Ebu's-Suûd tefsirlerinden nakiller yapm

Lesen Sie mehr

Ruhul Beyan'dan Kıssalar ve Hisseler
€25,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Bu eserde tanıttığımız; âlimlerimizin annelerinin hayatından asrımızın mü'min annelerinin alması gereken çok ders olduğuna eminiz.

Lesen Sie mehr

Alim Yetiştiren Anneler
€7,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

‘Berika’ Muhammedî yolun temel konularını hem zahirî ilmin ihtiyaç duyduğu açıklıkta ele alıyor, hem de bu gerçeklerin kalbî ve derûni köklerine vukufiyetle eğiliyor.Sadece akla değil, akılla birlikte kalbe: yüreklerin derinliklerine sesleniyor. Çünkü

Lesen Sie mehr

Tefsir ilminin yanı sıra Din Psikolojisi ve Din Eğitimi gibi alanlardan da istifade edilerek kaleme alınmış inter disipliner bir çalışma olan Kur’an’da Karakter İnşası‘nda Doç. Dr. Yasin Pişgin'nın Kaleminden

Lesen Sie mehr

Kur’an’da Karakter İnşası
€12,50 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Esasında helâl de haram da rızıktır. İkisi de gıdadır. Fakat biri şifadır, biri de zehirdir. Hz. Mevlananın (k.s) şu sözü bu meseleyi çok güzel ifade etmektedir. 

Lesen Sie mehr

Helal Kazanç
€5,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Semerkand Yayınları dinî - tasavvufî eserlerin yanında kadim geleneğimize ait değerlerin tanıtılması için de eserler üretiyor.

Lesen Sie mehr

Güzeli Bulmak - Hattatların Hali
€16,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

bu çalışmada, İslâm dünyasında ilmiyle hüsnükabul görmüş, eserleri medreselerde okutulmuş ve özellikle fakih kimliğiyle ön plana çıkmış İbn Âbidin’in tasavvuf sahasında, ricâlü’l-gaybe dair yazmış olduğu risale üzerinden ricâlü’lgayb ele alınmakta.

Lesen Sie mehr

Temiz ve pürüzsüz bir ayna doğru açıdan bakan herkese mutlaka hakikati gösterecektir

Lesen Sie mehr

Tasavvufun Kitap, Sünnet ve ünlü alimlerin sözleriyle sahih ve açık olan anlamını bildirir.

Lesen Sie mehr

Tasavvuftan Hakikatler
€12,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager
Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »