Tahkik Yayınları

Bu eserdeki ana maksadımız Hanefî Mâturîdî mezhebinin müteşâbih sıfatlar karşısındaki tutumunu ilim talebelerine kısaca ve muhkem bir şekilde aktarmaktır.

Lesen Sie mehr

Bu eser hanefîlerin amellerinde sahih hadislere istinad etmedikleri söylemini kökünden çürüten bir kitaptır.

Lesen Sie mehr

Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »