Gazzâlî'nin Mustasfâ’sı, İslâm hukukunun kaynaklarınınbelirlenmesinde ve hüküm elde edilmesi sürecinin metodolojik çerçeveye oturtulmasında temel eserlerden biridir.

Lesen Sie mehr

Mustasfa
€30,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Burckhardt, İslam sanatının hikmetle zanaatın (fenn veya sınâ‘a) evliliğinden doğduğunu söyler.

Lesen Sie mehr

İslam Sanatı: Dil ve Anlam
€20,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Osmanlılarda Siyâset-i Şer’iyye, temsil edici nitelikteki müellif ve eserlere odaklanarak alanın temel meselelerine ışık tutmayı hedeflemektedir.

Lesen Sie mehr

Osmanlı Anayasasına Dair, onun hem 1909 yılındaki Kanun-ı Esâsî tadilatının gerekçelerini ortaya koymak amacıyla kaleme aldığı raporunu hem de Şer’î Mahkemeler Kanunu’nun gerekçelerini ortaya koyduğu mazbatayı içermektedir.

Lesen Sie mehr

Osmanlı Anayasasına Dair
€12,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Tehafütü’l-felasife ile başlayan “Tehafüt geleneği” kelam ve felsefe tarihinin her döneminde olduğu gibi günümüzde de hala bir cazibe merkezi olmaya devam etmektedir.

Lesen Sie mehr

Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »