Dirayet Yayınları

Hadis sahasıyla ilgili vazedilen kaideler bütününün hususen zamanımız açısından- en mühim olanlarından biri de “arzu’l – ehâdîs ale’l Kur’ân”dır.

Lesen Sie mehr

Dirayet Yayınlarından çıkan Ömer Faruk Korkmaz imzalı Ayeti Kerimeler Işığında Sünnetin Hücciyeti adlı bu eserin takdiminde şöyle deniliyor: Sünnet-i Seniyye bütünüyle, kitabımızı doğru anlayınca manasını tahrif etmeye yeltendiler.

Lesen Sie mehr

günümüzde etrafında şüphe kasırgalarının estirildiği Sünnet-i Nebeviyye eksenindeki muhtelif konuları tahlil ve mezkûr şüphelere cevap niteliği taşıyan makaleleri muhtevi bu eserle buluşturduk sizleri.

Lesen Sie mehr

Nicht auf Lager
Kur’an Bize Yeter Söyleminin İddialarına Kur’an’ı Kerim'den Cevaplar

Bu eser: Müslümanları, Kur’ân’ı hevalarınca yorumlayarak kandıranlara karşı ‘hayır, Kur’ân öyle demiyor” diyebilmek için oluşturuldu.

Lesen Sie mehr

Eser, Batı düşünce dünyasından ithal edildiğini söylediğimiz tarihselciliğin mahiyeti ve reddiyle ilgili malumatı ihtiva etmektedir.

Lesen Sie mehr

Kuranı Susturma Projesinin Modern Kisvesi Tarihselcilik
€5,00 €10,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Ulûmu’l-Kur’ân sahasında yazılmış birçok eserin derlemesi mahiyetindeki bu çalışmayı siz okuyucularımızla buluşturabilmiş olmaktan sürûr duymaktayız.

Lesen Sie mehr

Muhtasar Tefsir Usûlü
€10,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Yaşadığımız çağ, insanoğlunun fıtratındaki zorunlulukları dahi değiştirip, kimliğine, köklerine, aidiyetlerine ve hüviyetine karşı inanılmaz bir yabancılaşma açmazına girdiği bir zaman dilimine dönüştü.

Lesen Sie mehr

Modern Bir Akıl Sapması Deizm
€10,00 Inkl. MwSt. UVP
zzgl. Versandkosten
Auf Lager

Elinizdeki eser, Mucize inkârına sebebiyet teşkil eden mezkûr akımların birtakım şüphelerine cevaplar verme gayreti gütmektedir.

Lesen Sie mehr

Wir benutzen Cookies nur für interne Zwecke um den Webshop zu verbessern. Ist das in Ordnung? Ja Nein Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung. »